בֵּטוֹן

Kicker מתכוונן: אלטרנטיבה רב פעמית וחוסכת עבודה לפלטה מעץ, מאת אן בלוך