בֵּטוֹן

אנדרו פוקס: קפיצה לבטון, לקיחת נופי קולורדו לכיוונים חדשים