בֵּטוֹן

מנהיג התעשייה באפריל 06: אנה רוטוול, בונה גשר חינוכי בין מדינות