בֵּטוֹן

חותמות עיצוב של קונקרפטר מייצרות גבולות ומכניסים המושכים את העין, מאת אן בלוך