בֵּטוֹן

תוספות רצפות פולימריות- HoverTrowel מייצרת גימורים חלקים ושטוחים יותר