בֵּטוֹן

תוספות ארוזות מראש- מוצרי תערובת פריץ-פאק